Uusi sääksikamera asennettu

Seilin sääksipesälle asennettiin joulukuussa uusi sääksikamera. Uuden kameran avulla sääksien pesintää ja saariston maisemia voi siten seurata jatkossa aiempaa tarkemmin. Kameran sisältämän infrapunasalaman myötä pesää voi nyt seurata myös pimeällä. Uuden kameran avulla kameran näkymää voidaan muuttaa myös etänä.

Kameran korkeutta ja asennuskulmaa tullaan vielä parantelemaan alkuvuoden aikana. Myös kuvanlaatua parannetaan entisestään ja livekuvan oheen tullaan lisäämään vielä ääni.

Uusi sääksikamera on hankittu Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Itämerirahaston tuella.

Liity Saaristomeren ystäväksi, tue Seilissä tehtävää puutiais- ja merentutkimustyötä!

Kerätyt varat käytetään Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen seurantatutkimustyön tukemiseen: tutkimustyöhön palkattavan työvoiman palkkaukseen, tutkimushenkilöstön suojavarusteisiin ja rokotuksiin sekä tutkimusmateriaalien ja -välineistön hankintakuluihin sekä näytteenottomatkoista aiheutuviin kuljetuskustannuksiin. Lisätietoja myös Saaristomeren tutkimuslaitoksen kotisivulla.

Keskustelupalsta suljettu 27.5.2018 alkaen

Sivuston keskustelupalsta on 27.5.2018 alkaen suljettu.

Keskustelupalstan sulkemisen syynä ovat ylläpidon muuttuvat työtehtävät kuin myös 25.5.2018 voimaan astunut EU:n määrittelemä GDPR tietosuojauudistus.

Tämä muutos koskee ainoastaan keskustelufoorumia. Sääksikamera, sääasema ja vedenlaatuasemien tiedot näkyvät sivustolla vanhaan tapaan.

Sulkemisen yhteydessä poistetaan myös kaikki käyttäjätunnukset yms. tiedot.

Keskustelua ja kuvien jakamista yms. voi jatkaa esimerkiksi sivustolla https://www.luotio.fi/forum/

Suuret kiitokset sivuston keskustelijoille kuluneista vuosista ja hyviä katseluhetkiä jatkossakin!