Liity Saaristomeren ystäväksi, tue Seilissä tehtävää puutiais- ja merentutkimustyötä!

 

Kerätyt varat käytetään Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen seurantatutkimustyön tukemiseen: tutkimustyöhön palkattavan työvoiman palkkaukseen, tutkimushenkilöstön suojavarusteisiin ja rokotuksiin sekä tutkimusmateriaalien ja -välineistön hankintakuluihin sekä näytteenottomatkoista aiheutuviin kuljetuskustannuksiin. Lisätietoja myös Saaristomeren tutkimuslaitoksen kotisivulla.

Vastaa