Uutta sivustolla 2019

Sääksikameran ja Seilin sääaseman lisäksi sivustollemme on hiljattain lisätty paljon uutta meriveden laadusta kertovaa tietoa.

  • Seilin pohjoispuolella sijaitsevan automaatisen vedenlaadun mittausaseman, ns. ”Odas-poijun”, tiedot päivittyvät jälleen sivulle neljä kertaa vuorokaudessa. Sivulla on myös nähtävissä kesän 2018 tiedot ja aiemmat, vuosien 2011-2017 kuvat päivitetään sivulle kesän 2019 aikana. Muutoksena aiempaan kuvia on mahdollista nyt myös skaalata, lähentää ja tallentaa kuvien yläkulmassa löytyvien kuvakkeiden avulla. 
  • Sivustolle on myös lisätty Odas-poijuun asennetun merisääaseman tiedot. Ajantasaiset säätiedot päivittyvät vedenlaadun tietojen tavoin sivulle automaattisesti. 
  • Seili-indeksi kertoo tämän hetkisen meriveden klorofyllipitoisuuden ja ennustaa sen määrän 10-päivää eteenpäin. Seili-indeksi osoittaa erityisesti kasviplanktonin kukinnasta aiheutuvaa meriveden samentumista, mikä näkyy selvimmin mm. sinileväkukintoina.

Kuvien visualisoinnin on toteuttanut Turun yliopiston Tutkimuksen IT.