Seilin sääksikamera

 
Sääksikameraa on tukenut Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Itämerirahasto.