Tietoa sivustosta

Tämä sivusto on Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen ylläpitämä ja sen tarkoitus on tuoda yhteen kaikki Seilin saaren automaattisten mittaus- ja seuranta-asemien aineistot, jotka laitos on tuottanut yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja muiden FINMARI-yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisätietoja asemista löytyy kunkin sivun alta.

Saaristomeri.utu.fi – sivustolla olevan avoimen aineiston käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.

Viittausesimerkki:

  • Poiju:  “Seili Environmental monitoring programme, Odas profiling buoy datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/odas_en/”.
  • Merisääasema: “Seili Environmental monitoring programme, Odas buoy weather station datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/buoyweather/”.

Aineistokohtainen viittaustapa on kuvattu kunkin sivun yhteydessä.


Saaristomeren tutkimuslaitos on osa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikköä, johon kuuluvat myös Lapin tutkimuslaitos Kevo, aerobiologian laboratorio, Ruissalon kasvitieteellinen puutarha, luonnontieteellinen museo, tiedekeskus sekä Lounais-Suomen LUMA-keskus.

Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasema sijaitsee historiallisella Seilin saarella, Saaristomerellä, noin 30 km Turusta etelään. Tutkimuslaitos on toiminut Seilin saarella vuodesta 1964 alkaen ja sen toiminta keskittyy Saaristomeren ja Itämeren alueen monitieteelliseen tutkimukseen, jonka keskiössä on erityisesti meriympäristön pitkäaikaisseuranta ja niihin liittyvät mallinnukset. Meren lisäksi Seilissä tutkitaan myös esimerkiksi puutiaisia eli punkkeja. Turun yliopiston puutiasprojektissa eri alojen tutkijat kartoittavat muun muassa punkkien levinneisyyttä, elinoloja ja niiden levittämiä taudinaiheuttajia. Luonnontieteiden lisäksi Seilissä tutkitaan myös saaren historiaa ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Saaristomeren tutkimuslaitos on osa valtakunnallista merentutkimuksen infrastruktuuriverkostoa (FINMARI). Vierailijoille tutkimuslaitos tarjoaa muun muassa työskentely- ja laboratoriotiloja, tutkimusvälineitä, venekuljetuspalveluita sekä muita tutkimuksen ja opetuksen tukipalveluita. Asema on tutkijoiden ja ryhmien käytettävissä ympäri vuoden. Lisätietoja tutkimuslaitoksen kotisivulla.

Saaristomeren tutkimuslaitos kuuluu Suomen merentutkimuksen FINMARI-konsortioon, jota koordinoi Suomen Ympäristökeskus SYKE:n merikeskus