Tietoa sivustosta

Tämä sivusto tuo yhteen kaikki Seilin saaren automaattisten mittaus- ja seuranta-asemien aineistot, jotka laitos on tuottanut yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja muiden FINMARI-yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisätietoja asemista löytyy kunkin sivun alta. Sivusto on on Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen ylläpitämä.

Saaristomeri.utu.fi – sivustolla esitetty aineisto on vapaasti käytettävissä Creative Commons Nimeä 4.0.  käyttöluvan mukaisesti. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkmpia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.

Viittausesimerkki:

  • Poiju:  “Seili Environmental monitoring programme, Odas profiling buoy datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/odas_en/”.
  • Merisääasema: “Seili Environmental monitoring programme, Odas buoy weather station datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/buoyweather/”.

Aineistokohtainen viittaustapa on kuvattu kunkin sivun yhteydessä.

Saaristomeren tutkimuslaitos kuuluu Suomen merentutkimuksen FINMARI-konsortioon, jota koordinoi Suomen Ympäristökeskus SYKE:n merikeskus