Seili-indeksi

Seili-indeksi kuvaa pintaveden a-klorofyllipitoisuutta (chl-a, ug/L) nykyhetkellä ja ennustaa sitä 10 päivää eteenpäin. Indeksin arvot kertovat kasviplanktonin kokonaismäärästä Seilin saaren lähiympäristössä ja ilmentävät yleisesti meren rehevöitymisen tasoa.

Indeksin kuvassa suurempi pallo ja vihreämpi väri kertovat korkeammasta rehevöitymisen tasosta ja sameammasta merivedestä, ja pienempi ja sinisempi pallo kirkkaammasta merivedestä. Indeksin arvojen kasvu voi siis kertoa esimerkiksi kasviplanktonkukinnan alkamisesta kuin myös yleisesti ilmentää meriveden heikentynyttä tilaa. 

Ennuste perustuu yleistettyyn additiiviseen GAM-malliin (Generalised Additive Models), jolla voidaan löytää yhteys klorofyllipitoisuuden ja pintaveden/meren päällisen ilmakerroksen lämpötilan välillä. Klorofyllipitoisuustiedot perustuvat Seilin vedenlaadun automaattisen mittauspoijun aineistoon ja lämpötilatiedot norjalaisen sääpalvelun tuottamiin 10 päivän pitkäaikaisennusteeseen Seilissä. Indeksin GAM-mallin on sovittanut aineistoon FT Joni Virta Turun yliopisto/Aalto yliopisto ja indeksin visualisoinnin on toteuttanut Turun yliopiston Tutkimuksen IT.

Huom! Nykyisen meripoijun vanhentunut tekniikka korvataan uudella automaattisella poijulla vuosien 2022-23 kuluessa. Jotta uusi poiju saataisiin perusteellisesti kalibroitua ja mittaustapahtumat säädettyä luotettaviksi, ei  poijuaineioston tuuottamaa Seili-indeksiaä visualisoida lainkaan vuoden 2022-23 aikana. Indeksin visualisointi käynnistyy uuden poijun myötä jälleen keväällä 2024.

Aineiston käyttölupa ja ohjeet viittamiseen: Saaristomeri.utu.fi -sivustolla olevan aineiston käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää edellyttäen, että datan lähde mainitaan: Seili Environmental monitoring programme, Seili-index portal. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/seili-index/

Seili-indeksi (Chl-a, ug/L)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0