Aineiston käyttölupa ja ohjeet viittaamiseen

Olemme päivittäneet avoimen aineiston viittausohjeitamme. Saaristomeri.utu.fi – sivustolla olevan avoimen aineiston käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.

Viittausesimerkki:

Poiju:  “Seili Environmental monitoring programme, Odas profiling buoy datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/odas_en/”.

Merisääasema: “Seili Environmental monitoring programme, Odas buoy weather station datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/buoyweather/”.

Aineistokohtainen viittaustapa on kuvattu kunkin sivun yhteydessä.

Uusi sääksikamera asennettu

Seilin sääksipesälle asennettiin joulukuussa uusi sääksikamera. Uuden kameran avulla sääksien pesintää ja saariston maisemia voi siten seurata jatkossa aiempaa tarkemmin. Kameran sisältämän infrapunasalaman myötä pesää voi nyt seurata myös pimeällä. Uuden kameran avulla kameran näkymää voidaan muuttaa myös etänä.

Kameran korkeutta ja asennuskulmaa tullaan vielä parantelemaan alkuvuoden aikana. Myös kuvanlaatua parannetaan entisestään ja livekuvan oheen tullaan lisäämään vielä ääni.

Uusi sääksikamera on hankittu Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Itämerirahaston tuella.