Aineiston käyttölupa ja ohjeet viittaamiseen

Olemme päivittäneet avoimen aineiston viittausohjeitamme. Saaristomeri.utu.fi – sivustolla olevan avoimen aineiston käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää edellyttäen, että aineiston lähde mainitaan. Nimeämistietojen merkintätavoista löytyy tarkempia ohjeita Creative Commonsin verkkosivuilta.

Viittausesimerkki:

Poiju:  “Seili Environmental monitoring programme, Odas profiling buoy datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/odas_en/”.

Merisääasema: “Seili Environmental monitoring programme, Odas buoy weather station datasets. YEAR. Turku University/ Turku University of Applied sciences, Turku. https://saaristomeri.utu.fi/buoyweather/”.

Aineistokohtainen viittaustapa on kuvattu kunkin sivun yhteydessä.

Uutta sivustolla 2020

Seilin vedenlaadun mittausaseman sivulla on nyt nähtävissä tiedot aina kesästä 2011 lähtien. Muutoksena aiempaan kuvia on mahdollista nyt myös skaalata, lähentää, tallentaa kuvan oikeasta yläreunasta löytyvien kuvakkeiden avulla

Mittausaseman tuottaman aineston voi myös ladata itselleen csv-tiedostona klikkaamalla kuvan alapuolelta löytyvää painiketta. Huomaathan, että sivuston aineistoja käytettäessä on sivusto-osoite (https://saaristomeri.utu.fi) sekä tuottajalähteet Turun yliopisto, Saaristomeren tutkimuslaitos sekä Turun Ammattikorkeakoulu on aina mainittava. Kaikissa aineistojen pohjalta tehtävissä julkaisuissa on tuottajalähteet lisäksi mainittava kirjoittaja-affiliaationa erikseen aineiston tuottajien kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Aineistojen luvaton käyttö voi johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Kuvien visualisoinnin ja uutuustoiminnot on toteuttanut Turun yliopiston Tutkimuksen IT

Uutta sivustolla 2019

Sääksikameran ja Seilin sääaseman lisäksi sivustollemme on hiljattain lisätty paljon uutta meriveden laadusta kertovaa tietoa.

  • Seilin pohjoispuolella sijaitsevan automaatisen vedenlaadun mittausaseman, ns. ”Odas-poijun”, tiedot päivittyvät jälleen sivulle neljä kertaa vuorokaudessa. Sivulla on myös nähtävissä kesän 2018 tiedot ja aiemmat, vuosien 2011-2017 kuvat päivitetään sivulle kesän 2019 aikana. Muutoksena aiempaan kuvia on mahdollista nyt myös skaalata, lähentää ja tallentaa kuvien yläkulmassa löytyvien kuvakkeiden avulla. 
  • Sivustolle on myös lisätty Odas-poijuun asennetun merisääaseman tiedot. Ajantasaiset säätiedot päivittyvät vedenlaadun tietojen tavoin sivulle automaattisesti. 
  • Seili-indeksi kertoo tämän hetkisen meriveden klorofyllipitoisuuden ja ennustaa sen määrän 10-päivää eteenpäin. Seili-indeksi osoittaa erityisesti kasviplanktonin kukinnasta aiheutuvaa meriveden samentumista, mikä näkyy selvimmin mm. sinileväkukintoina.

Kuvien visualisoinnin on toteuttanut Turun yliopiston Tutkimuksen IT.