Seili-indeksi

Seili-indeksi kertoo tämän hetkisen meriveden klorofyllipitoisuuden (chl-a ug/l) ja ennustaa pitoisuuteen perustuen meriveden rehevöitymisastetta 10 päivää eteenpäin. Indeksi osoittaa erityisesti kasviplanktonin kukinnasta aiheutuvaa meriveden samentumista paikallisesti, mikä näkyy selvimmin mm. sinileväkukintoina. Suurempi pallo ja vihreämpi väri kertoo sameammasta ja korkeammasta meriveden rehevöitymisasteesta ja pienempi ja sinisempi pallo kirkkaammasta merivedestä.

Ennuste perustuu yleistettyyn additiiviseen GAM-malliin (Generalised Additive Models), jolla voidaan löytää yhteys klorofyllipitoisuuden ja pintaveden/meren päällisen ilmakerroksen lämpötilan välillä. Ennustejakso perustuu norjalaisen sääpalvelun tuottamiin 10 päivän pitkäaikaisennusteeseen Seilissä.

GAM-mallin on sovittanut aineistoon FT Joni Virta Turun yliopisto/Aalto yliopisto ja indeksin visualisoinnin on toteuttanut Turun yliopiston Tutkimuksen IT.

Eutrophication level (Chl-a content, ug/L), FORECAST

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0