Seilin sinileväasema

Tietoa sinilevistä

Sinileviä eli syanobakteereja esiintyy tyypillisesti loppukesästä, kun vedet ovat pysyvästi lämmenneet. Sinileväpitoisuus voi kuitenkin vaihdella nopeastikin sääolosuhteista riippuen. Lisäksi voimakkaat tuulet voivat sekoittaa runsaat kukinnat vesimassaan, jolloin sinilevien esiintymisen aistinvarainen arviointi on hankalaa. Jatkuvatoimisen mittauksen avulla voidaan seurata lähes reaaliaikaisesti sinilevätilanteen kehittymistä ja näin välttää uimista ja muuta veden käyttöä, jos sinileviä esiintyy runsaasti.

Osa sinileväkukinnoista on myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa mm. iho- ja hengitystieoireita, päänsärkyä ja pahoinvointia. Alhaiset sinileväpitoisuudet (0-2mg/l) eivät tyypillisesti aiheuta oireita, mutta sinileväpitoisuuden ylittäessä 2 mg/l saattaa se aiheuttaa oireita herkimmille. Sinileväkukintojen ollessa runsaita (yli 10mg/l) ei uimista tai muuta veden käyttöä suositella. Sinilevät ovat erityisen haitallisia nieltynä ja tämän vuoksi ne voivat aiheuttaa oireita pienille lapsille ja lemmikeille jo alhaisinakin pitoisuuksina. Sinileväpitoisessa vedessä uimisen jälkeen kannattaa aina peseytyä puhtaalla vedellä.

Seilin sinilevätilanne

Seilin Postilaiturin viikottainen sinilevätilanne on nähtävissä Järviwiki-sivustolta. Sinileväseurantaa tehdään ajoittain myös Seilin pohjoispuolella sijaitsevalta intensiiviasemalta.

Sinilevätilanne Seilin postirannassa kesällä 2017. Sinileväpitoisuus 0-2mg/l = vähän sinilevää, 2-10mg/l = kohtalaisesti sinilevää, >10mg/l = runsaasti sinilevää.

Seilin postirannassa sijaitseva Turun ammattikorkeakoulun jatkuvatoiminen mittausasema mittaa keväästä syksyyn sinileväpitoisuutta ja pintaveden lämpötilaa puolen tunnin välein. Asema lähettää mittaustiedot automaattisesti Turun ammattikorkeakoulun palvelimelle neljä kertaa vuorokaudessa, josta ne päivittyvät tälle sivustolle. Asema ei ole käytössä kesällä 2018.

© Turun ammattikorkeakoulu