Tietoa sivustosta

Saaristomeri.utu.fi sivusto on Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen ylläpitämä ja sen tarkoitus on tuoda yhteen kaikki Seilin saaren automaattisten mittaus- ja seuranta-asemien aineistot, jotka laitos on tuottanut yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisätietoja asemista löytyy kunkin sivun alta.


Saaristomeren tutkimuslaitos on osa Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikköä, johon kuuluvat myös Lapin tutkimuslaitos Kevo, aerobiologian yksikkö, kasvitieteellinen puutarha, eläinmuseo ja kasvimuseo. Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasema sijaitsee historiallisella Seilin saarella, Saaristomerellä, noin 30 km Turusta etelään. Tutkimuslaitoksella on myös toimisto yliopiston kampusalueella Turussa.

Tutkimus- ja opetustoimintamme keskittyy Saaristomeren ja Itämeren alueen monitieteelliseen tutkimukseen. Kansainvälisestikin arvostetun tutkimustyön keskiössä ovat meriympäristön pitkäaikaisseuranta ja niihin liittyvät mallinnukset. Meren lisäksi Seilissä tutkitaan puutiaisia eli punkkeja. Eri alojen tutkijat kartoittavat muun muassa punkkien levinneisyyttä, elinoloja ja niiden levittämiä taudinaiheuttajia. Tutkimuslaitos on toiminut Seilin saarella vuodesta 1964 alkaen.

Saaristomeren tutkimuslaitos on osa valtakunnallista merentutkimuksen infrastruktuuria (FINMARI). Vierailijoille tarjoamme tutkimuksen ja opetuksen tukipalveluita. Seilissä työskentelevien tutkijoiden käytössä on muun muassa laboratoriotiloja, jotka soveltuvat merentutkimuksessa tarvittaviin menetelmiin. Asema on auki ympäri vuoden. Lisätietoja tutkimuslaitoksen kotisivulla.

 

Saaristomeren tutkimuslaitos kuuluu Suomen merentutkimuksen FINMARI-konsortioon, jota koordinoi SYKE:n merikeskus