Tietoa sivustosta

Saaristomeri.utu.fi sivusto on Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen ylläpitämä ja sen tarkoitus on tuoda yhteen kaikki Seilin saaren automaattisten mittaus- ja seuranta-asemien aineistot, jotka laitos on tuottanut yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisätietoja asemista löytyy kunkin sivun alta.


Saaristomeren tutkimuslaitos on osa Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikköä, johon kuuluvat myös Lapin tutkimuslaitos Kevo, Aerobiologian yksikkö, Ruissalon kasvitieteellinen puutarha, Eläinmuseo ja Kasvimuseo. Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasema sijaitsee historiallisella Seilin saarella, Saaristomerellä, noin 30 km Turusta etelään. Tutkimuslaitos on toiminut Seilin saarella vuodesta 1964 alkaen.

Tutkimus- ja opetustoimintamme keskittyy Saaristomeren ja Itämeren alueen monitieteelliseen tutkimukseen, jonka keskiössä on erityisesti meriympäristön pitkäaikaisseuranta ja niihin liittyvät mallinnukset. Meren lisäksi Seilissä tutkitaan myös puutiaisia eli punkkeja. Eri alojen tutkijat kartoittavat muun muassa punkkien levinneisyyttä, elinoloja ja niiden levittämiä taudinaiheuttajia. Seilissä tutkitaan myös saaren historiaa ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Saaristomeren tutkimuslaitos on osa valtakunnallista merentutkimuksen infrastruktuuria (FINMARI). Vierailijoille tarjoamme muun muassa työskentely- ja laboratoriotiloja, tutkimusvälineitä, venekuljetuspalveluita sekä muita tutkimuksen ja opetuksen tukipalveluita. Asema on auki ympäri vuoden. Lisätietoja toiminnastamme tutkimuslaitoksen kotisivulla.

 

Saaristomeren tutkimuslaitos kuuluu Suomen merentutkimuksen FINMARI-konsortioon, jota koordinoi SYKE:n merikeskus